In je gemeente wordt al langere tijd geïnvesteerd in citymarketing. Maar wat heeft het opgeleverd?

In een snelle, maar degelijke evaluatie van het Citymarketing Collectief krijg je antwoord op die vraag. En tips om meer rendement uit je citymarketing inspanningen te halen.

De doelstellingen van de evaluatie zijn vaak:

  • Verzamelen van gedetailleerde informatie bij een breed stakeholderveld over het functioneren van de citymarketing organisatie, de geleerde lessen en de visie op het functioneren van de citymarketing organisatie in de toekomst
  • Onderzoeken of en hoe de samenwerking tussen de citymarketing organisatie, Gemeente en de belanghebbenden in de stad versterkt kan worden
  • Aandragen van bouwstenen voor de nieuwe werkafspraken tussen de Gemeente en de citymarketing organisatie.

In maximaal 5 stappen zorgen we voor een duidelijk verhaal, waar de betrokken partijen zich in zullen herkennen en inspiratie mee opdoen. Met concrete handvatten om de citymarketing in jullie stad te versterken.

  1. De eerste stap is het onderzoeken van relevante beleidsstukken
  2. We doen een kwalitatief onderzoek bij de verschillende stakeholders
  3. Tijdens het evaluatieproces koppelen we onze eerste bevindingen terug aan de opdrachtgever(s). Dit doen we met een voortgangsgesprek
  4. Optie: we organiseren een Werkatelier met de stakeholders
  5. De resultaten van de evaluatie leggen we vast in een handzame rapportage

Meer weten? Bel Roeland Tameling via 06-17453490 of mail roeland@citymarketingcollectief.nl.

deel dit: