DNA jutten® is een nieuwe techniek om -samen met je belangrijkste stakeholders- het DNA van je stad in kaart te brengen. Het resultaat is een stevige basis voort een echt onderscheidende positionering met breed draagvlak in de stad.

DNA jutten omvat vier stappen:

  1. Sessie met de historici van de stad (wat zit al eeuwenlang in ons DNA?): 1 dagdeel.
  2. Straatjutten: op straat foto’s maken van het huidige DNA (wat is nu herkenbaar/beleefbaar van ons DNA?): 1 dagdeel, plus huiswerk
  3. Sessie met de toekomstmakers van de stad (wat is het DNA in de toekomstplannen?): 1 dagdeel.
  4. Integratiesessie waarin we de complete DNA map van de stad maken en kiezen welke elementen het meeste onderscheid opleveren: 1 dagdeel.

Het resultaat is een complete DNA-map van je gemeente, waar verleden, heden en toekomst zijn verbonden. Plus een scherpe keuze voor de elementen die het meeste onderscheid opleveren EN die ook nog eens relevant zijn voor de gekozen doelgroepen. Daarmee is een belangrijkste basis gelegd voor je City-Brand.

DNA jutten® heeft drie grote voordelen ten opzichte van bestaande methoden:

  1. Het is gegrond in de realiteit: we vinden dingen die herkenbaar in de stad aanwezig zijn.
  2. Het zorgt voor echt onderscheid. We kiezen dingen die opvallen in het nu en die relevant zijn voor de doelgroepen.
  3. De werkwijze zorgt voor sterk draagvlak onder het merk: de belangrijkste stakeholders doen mee en ontdekken op een speelse manier de echte en onderscheidende DNA-elementen.

Interesse? Neem dan contact op!

deel dit: